Kv. Riset

Beställare: Einar Mattson Byggnads AB. Uppdraget omfattar ventilation och styr- och regler-entreprenaden för lokaler som byggs om till lägenheter samt ombyggnad av befintlig lägenhetsventilation. För mer information om uppdraget, vv kontakta Mårten Strahl.

Senaste nyheter