2018 > 05

Utbyte av fläktinsatser. Nya moderna direktdrivna fläktar med EC-motorer installeras. Modernisering av luftbehandlingsaggregatens styr- och regler sker samtidigt. Entreprenaden skall vara avslutad Augusti 2018.

Läs hela inlägget »

Hyresgästanpassning av ventilation samt ny styr- och regler till två av nya luftbehandlingsaggregat.
Entreprenaden ska vara avslutad 15 juli 2018.

Läs hela inlägget »

Ventilation och styr-regler-entreprenad. Arbetet löper fram till januari 2019, då har vi bytt ut all ventilation och installerat ny, modern fastighetsautomation.

Läs hela inlägget »