Välkommen till ABC-Gruppen!

Vi arbetar sedan 1993 med marknadens främsta lösningar inom ventilation, styrning och reglering av el och plåtarbeten.

Totalansvar
Anlitar du oss får en en kontakt som tar ett helhetsgrepp för entreprenaden. Processen börjar med att vi ger egna förslag eller utgår ifrån redan färdiga handlingar, vi samordnar ventilation, kyla, el, styr & regler samt rörinstallationer för att optimera produktionen och ge er som beställare trygghet i uppdraget.

Vi har även ett komplett byggnadsplåtslageri med egen verkstad där vi utför byte av hängrännor och stuprör tlll bandtäckning av tak i rostfri plåt.

Inom styr- och reglerområdet utför vi service och nyinstallation. Vi arbetar med alla välkända fabrikat som finns på den svenska marknaden. Via vårt samarbetsavtal med PowerIt Solution utför vi alltifrån programmering, installation och driftsättning av ventilationsanläggningar, undercentraler, belysningsstyrning, portautomatik m.m.

 

En organisation där alla medarbetare tar eget ansvar

Vi har behållit vår förhållandevis lilla organisation trots att vi har stora och omfattande uppdrag. Samtliga medarbetare genomsyras av inställningen att inget är omöjligt, och att vi lämnar inget åt slumpen.

 

Marknadens kortaste ledtider

Eftersom vi har en egen mycket kvalificerad plåtverkstad är vi inte beroende av externa leverantörer för tillverkning av rektangulära kanaler. Vi kan alltid tillverka egna kanaler, passbitar m.m. 

 

Vi stoppar inga byggen

För att ett bygga skall fungera smidigt vet vi att det är viktigt att alla inblandade leverantörer har respekt för tider och arbetar smidigt. Vi lyssnar på byggena och stämmer av tidplaner kontinuerligt. I och med detta vet vi när vi skall sätta extra åtgärder om det skulle behövas.

ABC-Gruppen, telefon: 08-96 00 94. Epost: info@aabc.se

ABC expanderar!

Vi söker fler medarbetare.
Klicka här för mer information!