Vår personuppgiftspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på ABC-gruppen att behandla dina personuppgifter på bästa sätt för att skydda din personliga integritet. Vi behandlar enbart personuppgifter i enlighet med de ändamål de samlas in och vi vidtar skyddsåtgärder för att säkerställa att de är säkra hos oss. Vi försöker minimera mängden uppgifter vi samlar in om dig och vi sparar aldrig personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet. Vi följer självfallet rådande dataskyddsbestämmelser som reglerar hantering av personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden, alltså en part som behandlar personuppgifter å våra vägnar. Detta gör vi för att kunna fullfölja de åtaganden vi gör mot dig. Exempelvis kommer du som kund att finnas i ett kundregistersystem, vilket gör leverantören av detta system till vårt personuppgiftsbiträde.
Som registrerad har du vissa rättigheter. Du kan begära om ett registerutdrag där vi mer utförligt redovisar vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. Du kommer inom en månad att få ditt sammanställda registerutdrag.

Du har även rätt att begära om rättelse eller radering av dina personuppgifter. Vid begäran om radering kommer vi uppfylla din önskan förutsatt att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet för vilka de samlades in.