Bostäder och lokaler i Åkersberga

Utbyte av fläktinsatser. Nya moderna direktdrivna fläktar med EC-motorer installeras. Modernisering av luftbehandlingsaggregatens styr- och regler sker samtidigt. Entreprenaden skall vara avslutad Augusti 2018.