loading...

Energieffektivsering är en växande marknad

För ABC Gruppen har efterfrågan på våra tjänster och produkter inom detta område starkt ökat de senaste åren.

Vi har idag bland annat avtal med HSB Stockholm och Sigtunahem, där vi hjälper dem med energibesparande åtgärder; undercentraler och fläktsystem. 

Märkesoberoende

Eftersom vi vill tillfredställa våra kunders olika önskemål om lösningar, har vi valt att vara märkesoberoende vid val av systemleverantör. 

Vi arbetar idag bland annat med Powerit Solution, Siemens, Schnieder och Larmia.
Vi utför projektering/programmering av Ouman Flex, Regin Corrigo, Larmia 
Vi utför även service och uppgraderingar på Diana Control (ADP3000) / Diana Solutions.

FOKUSOMRÅDEN

 

  • Fastighetsautomation
  • Komfortkyla
  • Värme
  • Energibesparing
  • Övervakning
  • Belysning
  • Elinstallation / service

Vi samarbetar med: