Västberga

Hyresgästanpassning av ventilation samt ny styr- och regler till två av nya luftbehandlingsaggregat.
Entreprenaden ska vara avslutad 15 juli 2018.